Legaal online gokken

Legaal online gokken is in Nederland bij online casino’s op dit moment niet mogelijk. Het is namelijk verboden aangezien er op dit moment geen online aanbieders van casino spellen zijn die over een vergunning van de Nederlandse autoriteiten beschikken. Datzelfde geldt in principe voor online wedden, waarop slechts één uitzondering van toepassing is. Runnerz.nl is een voorbeeld van een online wedkantoor waar legaal online gokken wel is toegestaan. Deze aanbieder beschikt namelijk over een licentie van de Kansspelautoriteit in Nederland. Bij Runnerz kan je wedden op paardenrennen. In de nabije toekomst zal een en ander veranderen en dan kun je alle online casino’s die over een Nederlandse vergunning beschikken hier vinden.

Legaal casino aanbod in Nederland

Het wordt in de toekomst wel mogelijk om online in Nederland bij een legaal casino te gokken. Dat komt omdat er sprake is van een wetsvoorstel dat al door de Tweede Kamer is aangenomen. De Eerste Kamer heeft zich hier over uit gesproken. Er komt vanaf 2020 een wetgeving die het toestaat om online gokken aan te bieden in Nederland. Tot op heden is nog altijd de oude wet van toepassing, namelijk de Wet op de kansspelen. Die stamt af uit 1964. Een tijdperk waarin online gokken nog niet eens bestond.

Met het wetsvoorstel voor de invoering van de wet Kansspelen op afstand wil de overheid online kansspelen reguleren. Er wordt dan ook een basis gerealiseerd om van een vergunningstelsel gebruik te maken. Dan weet je als Nederlandse speler in elk geval zeker dat je veilig, betrouwbaar en legaal online kunt gokken. In elk geval bij de aanbieders die je hier na de legalisering treft, want die beschikken stuk voor stuk over een licentie van de Kansspelautoriteit.

Waarom is regulering belangrijk?

Regulering van het online kansspel stelsel zorgt ervoor dat er een veilige en betrouwbare omgeving voor spelers gecreëerd wordt. De Kansspelautoriteit krijgt namelijk de taak op de vergunninghouders toe te zien. Bovendien wordt het de verantwoordelijkheid van de autoriteit om vergunningen te verstrekken. Om een licentie te verkrijgen, dient de aanbieder uiteraard aan strenge voorwaarden te voldoen. Dat biedt de garantie op een veilige en betrouwbare gok omgeving. Ook op het moment dat een legaal online casino in Nederland over een vergunning beschikt, dienen de regels te worden nageleefd.

Er is nog een reden waarom de regulering belangrijk is. Als er sprake is van legaal online gokken in Nederland dan kan er een betere spelers bescherming worden geboden. De spelers bescherming heeft onder meer betrekking op het signaleren van problematisch gokgedrag en daarvoor bescherming te bieden. Indien er sprake is van risicovolle spelers komt er een centraal register. In dat register kunnen spelers met gokproblemen worden opgenomen om tijdelijk te worden uitgesloten van deelname aan online gokken.

Ook wil de Kansspelautoriteit illegale en criminele vormen van kansspelen bestrijdt. Daarnaast wordt bescherming geboden tegen misleidende reclame en worden er maatregelen genomen om verslaving aan kansspelen tegen te gaan.

KOA-vergunning

Het is voor online casino’s die interesse hebben mogelijk om hun interesse kenbaar te maken. Zo willen ze in de toekomst een KOA-vergunning krijgen om in Nederland online casino spellen aan te bieden. KOA staat voor Kanspel Op Afstand. De Kansspelautoriteit loopt hiermee alvast vooruit op de invoering van de wet Kansspelen op afstand.

Er wordt op deze manier geprobeerd om een bijdrage te leveren aan de voorbereiding op de te verwachten intreding van het KOA wetsvoorstel. Overigens hebben kansspel aanbieders een aantal jaren geleden ook al de gelegenheid gekregen om hun interesse kenbaar te maken. Op dat moment werd niet verwacht dat het nog heel lang zou duren voordat de KOA in zou treden.

Overigens moet er voor het aanvragen van een KOA-vergunning om een legaal online casino aan te bieden aan bepaalde eisen worden voldaan. Er is bijvoorbeeld een vergoeding verschuldigd om een aanvraag voor een licentie in behandeling te laten nemen. Daarnaast dient er een financiële zekerheidsstelling te zijn. De rechtspersoon die de aanvraag doet, zal in Nederland of in een EER-lidstaat of EU-lidstaat gevestigd moeten zijn. Daarvoor kan overigens wel onder bepaalde voorwaarden een ontheffing verleend worden. Indien aanbieders het formulier voor interessemelding KOA ingevuld hebben, geeft dat op dit moment alsnog geen recht om online kansspelen in Nederland aan te bieden. Dat is namelijk nog verboden in Nederland als er geen sprake is van een vergunning.

Online casino met vergunning in Nederland

Als jij straks legaal online wilt gokken als het vergunningstelsel er eenmaal is dan kun je hier alle online casino’s vinden die over een vergunning van de autoriteiten in Nederland beschikken. Dat wil overigens niet zeggen dat het uitsluitend om Nederlandse online casino’s gaat. Ook aanbieders die internationaal gericht zijn, hebben namelijk de mogelijkheid om na de invoering van KOA een vergunning aan te vragen. Er wordt daar namelijk geen onderscheid in gemaakt door de autoriteit. Het belangrijkste is dat er aan de voorwaarden wordt voldaan. Het is dan ook niet zo dat iedere aanvraag voor het aanbieden van legaal online casino  in Nederland gehonoreerd wordt door de Kansspelautoriteit.

Jij kunt er in elk geval van verzekerd zijn dat alle online casino’s met een NL vergunning bij ons op de website komen te staan. Dat kan ook betekenen dat het aantal online casino’s met NL vergunning op deze website in de toekomst uiteraard groter wordt.

Update:

Nu er steeds meer casino’s bij komen op onze lijst offline casino’s maken wij ons ernstig zorgen. Nu kunnen malafide en onbetrouwbare casino’s zich meer en meer gaan profileren in ons land. Doordat medio 2020 de nieuwe wetgeving er pas komt geeft dit vrij baan voor deze onbetrouwbare casino’s. Hierdoor slinkt het aanbod van legale casino’s in Nederland.

Lijst offline casino

Hieronder een lijst met casino’s die in de afgelopen periode op zwart zijn gegaan voor Nederlandse spelers.
Deze casino’s staan op onze site. Ze willen met de komst van de nieuwe wetgeving geen enkel risico lopen. Ze gaan nu op zwart en hopen dat de wetgeving er zo snel mogelijk is en gaan dan weer volop promoten in Nederland.

Amsterdams casino

Polder casino

21 casino

Kroon casino

Oranje casino

Royal Panda

Luckland